Menu
Кошница

Примерни проекти, финансиране чрез СВОМР на МИРГ в България

Изградиха дребномащабна инфраструктура за безопасен достъп в яз. Батак със средства по ПМДР
Ново
Приключиха дейностите по проект "Плаващи кейове Острова" Язовир Батак, финансиран по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки риба..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Ново предприятие за преработка на риба, финансирано по ПМДР
Ново
ЕТ “Океан- Йордан Дончев” е с одобрен проект за закупуване на машини, финансиран по ПМДР 2014-2020, чрез Стратегията на МИРГ-Самоков, който за по-малко от година изгради и оборудва предприятие за преработка на риба.Цеховете са оборудвани с модерни машини за преработка на риба и р..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Община Камено реализира проект по ПМДР за археологическия и туристически обект Русокастро
Ново
Проект „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока” е финансиран по договор № МДР-ИП-01-126/23.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морски дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.09..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Представиха резултатите по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“, финансиран по ПМДР
Ново
На заключителна пресконференция представиха резултатите по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“. На пресконференцията бе отчетено изпълнението на основните дейности по проекта – организирането и провеждането на две издания на „Рибен ф..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Проект по ПМДР подкрепя местния рибарски сектор във Варненско
Ново
Проектът "Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна" се финансира по процедура- BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска област" - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020..
0 лв.
Без данък:0 лв.
В подножието на Родопите, в България, семеен бизнес за аквакултури трябваше да се справи с рибата, изядена от ловки птици. Но в тази защитена зона от Натура 2000 нападението срещу птици не е стоял на дневен ред, тъй като е въведена забрана за убиването им в предвид защита на местното биоразнообр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“ ще финансира модерен рибен пазар по проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав“. Средс..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Водната кула представлява резервоар за вода, разположен на най-високото място в края на Поморие, като част от водоснабдителната система на града в миналото. Към настоящия момент кулата е нефункционираща поради силно амортизираното си състояние. Кратка информация за проектаПроектът е за рек..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Кратка информация за проектаПроектът е за благоустрояване на парк „Ридо” - III етап чрез изграждане на асфалтов път, изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение.Проект  "Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществу..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Кратка информация за проектаПроектът, финансиран по Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ Несебър-Месемврия, е за доставка и монтаж на мултимедийна система за музей “Старинен Несебър”. След реализиране на проекта, музейният екип по иновативен и модерен начин ще представя и..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Кратка информация за проектаПроектът за изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в селото, чрез създаване на качествена и хармонична среда в полза на рибарските общности и посетителите.Проектът е финанси..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Кратка информация за проектаПроектът цели създаване на нова туристическа атракция, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново, община Батак. Инвестицията ще предостави възможност на туристите да се запознаят с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикуват риболов на сладково..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 1 от 12 | 16 (2 Страници)