Menu
Кошница

Добри европейски практики

Добра практика от Полша: Проектът за вътрешнотериториално сътрудничество между три Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) в Поморския регион в Полша подпомага местните рибари чрез създаването на нова платформа за популяризиране и продажба на местна риба и рибни продукти. Държава: ПолшаБе..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Ирландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Северозападен район“, е за създаване на аквариум за посещение на туристи, който се превръща в първото културно пространство в Ирландия, основано на местното рибарско наследство.Държава: ИрландияОбща сто..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Румъния: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Олт“, е за създаване на рибен пазар в малкото градче Корабия, което спомага за развитието на дребномащабния риболов в рибарския район.Държава: РумънияБезвъзмездна финансова помощ:594 320 евроЕвропейско ф..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Словения: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Истрия“, повишава осведомеността относно вредата от пластмасата за еднократна употреба, използвана в морските дейности, чрез обучаване на местните рибари в крайбрежните райони на Словения.Държава: Слове..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Великобритания: Проектът е за създаване на програма за обучение на млади готвачи за  приготвяне на местна морска храна, което допринася и за повишаване на заетостта в рибарския район.Държава:ВеликобританияОбща стойност на допустимите разходи по проекта:79 883 евроБезвъзмездна ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Испания: Проектът, реализиран в сътрудничество между две Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), е за създаване на асоциация, която има за цел да увеличи видимостта на жените в сектора "Риболов и аквакултури" и да подобри способността им да разработват бизнес проекти, които помаг..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Литва: Проектът за транснационално сътрудничество между Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и Местни инициативни групи (МИГ) в района на Балтийско море спомага за изграждането на онлайн платформа, обединяваща заинтересованите страни в сектора на дребномащабния риболов. Кр..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Словения: Проектът е за създаване на система за оценка на качеството на рибните продукти, произведени в Словения.Държава:СловенияОбща стойност на допустимите разходи по проекта:139 224,08 евроБезвъзмездна финансова помощ: 139 224,08 евроЕвропейско финансиране:88 755,35 евроНац..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Германия: Проектът е за разработване на три учебни модула, базирани на концепцията за „учене чрез преживяване“, които да се използват в училищата с цел популяризиране на рибарството като професия сред ученици в област Долна Саксония.Държава:ГерманияОбща стойност на допустимите разх..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Финландия: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Ботнически залив", подпомага един от най-големите преработватели на риба във Финландия да събере близо 100 000 евро в подкрепа на местните рибари и рибарския сектор.Кратко описание на добрата практика:Местн..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Швеция: Проектът е за подобряване и развиване на местното пристанище в района „Hästholmen“ в съответствие с нуждите и възможностите на местната рибарска общност.Държава:ШвецияОбща стойност на допустимите разходи по проекта:1 700 000 евроБезвъзмездна финансова помощ: 1 700 000 ..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Добра практика от Германия: Проекти, подкрепени от Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие в рибарските райони, успяват да отредят централна роля на аквакултурата във формирането на местната културна идентичност на района Тиршенройт в Г..
0 лв.
Без данък:0 лв.
Показани 61 от 72 | 115 (10 Страници)