Menu
Кошница

Sea4Us - Биотехнологична компания в областта на морските фармацевтични изследвания и разработки

Sea4Us - Биотехнологична компания в областта на морските фармацевтични изследвания и разработки
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратко описание на иновативната компания:

Sea4Us е биофармацевтична компания, която използва морски съединения от безгръбначни организми като гъби и анемони за производство на нови медикаменти за лечение на хроничната болка. Възможностите за развитие пред иновативната компания са големи, тъй като се очаква 20% от световното население да  има оплаквания от някаква форма на хронична болка.


Лекарствените продукти на компанията са във фаза на разработване. Понастоящем се проучват две обещаващи съединения, които произлизат от морски организми и могат да бъдат възпроизведени или чрез химичен синтез, или чрез използването на бактерии.

Преди да пуснат евентуалните продукти на пазара, Sea4Us ще извърши първите етапи на клинични изпитвания, които изискват инвестиции и партньорство с по-големи компании от фармацевтичната индустрия. Sea4Us успява да привлече финансиране за своите пилотни разработки от различни източници, включително от европейските фондове и частни фармацевтични инвеститори.

За компанията Sea4Us замърсяването на морската среда представлява сериозен проблем поради въздействието, което то има върху биологичното разнообразие. Мигрирането на морски видове може да има отрицателно въздействие върху способността им да произвеждат молекули, представляващи интерес за науката. Следователно местоположението на дейностите на Sea4US е от решаващо значение. 


Екипът на Sea4Us се състои от 13 души, които работят в две лаборатории, но компанията притежава още морска станция, а в процес на изграждане е и изследователски център със съоръжения за гмуркане и проучване. Наличното оборудване позволява на екипа да продължи търсенето на нови молекули от морски организми за по-нататъшно разработване на нови биофармацевтични продукти.Мисия и Визия на Sea4Us

Иновативната компания Sea4Us се фокусира върху провеждането на изследвания, разработки и иновации на биоактивни вещества и молекули за клинични и научни нужди, превръщайки ги в продукти с по-висока добавена стойност. Sea4Us се стреми да бъде биотехнологична компания от световна класа в изследванията и разработването на морски фармацевтични продукти.

Sea4Us съчетава опита си в морската биология и електрофизиологията и се фокусира върху генерирането на база данни от съединения, откриването на лекарства и предклиничното проучване и разработване на  морски вещества и съединения. Методология на Sea4Us за разработване на нови лекарствени медикаменти

  • Вземане и събиране на проби 

Морските екосистеми съдържат непрекъснат ресурс от неизмерими химически единици, които са оптимизирани за биоактивност през милионите години еволюция. Sea4Us има свой собствен екип за гмуркане, катооткритията на компанията започват в океана. Взаимодействието между видовете и биоактивността на техните съединения са началната фаза на процеса на проучване.

  • Идентифициране на видове

Събраните видове биват идентифицирани. Йонните канали притежават важни терапевтични цели за широк спектър от незадоволени клинични нужди. Съставната база данни от съединения на компанията произлиза от уникални морски организми, които са важни източници на модулатори на йонни канали. 

  • Библиотека от морски екстракти 

Все повече морски съединения биват пречиствани и тествани за тяхната биоактивност, което неизбежно ще доведе до техните нови медицински приложения.

  • Изследване на лекарства 

Sea4Us е специализирана в електрофизиологични тестове, за да оцени невроналната биоактивност за всяко съединение от своята база данни, като проверява такива съединения за изпълнението на редица молекулярни цели (йонни канали) като NaV, KV, CaV и TRP канали. Такъв експериментален скрининг се допълва от изчислителен анализ, който настройва развитието на иновативните молекули.

  • Химично идентифициране и синтезиране

Биоактивните молекули се идентифицират посредством използването на методологии от аналитична химия и се установяват биотехнологични и / или синтетични пътища, което прави процесите на откриване, разработване и комерсиализация на лекарства изцяло екологични.

  • Защита на откритията

Получаване на патенти за новите биоактивни съединения, техните начини на действие и методи за синтез.

  • Оптимизиране на оловните съединения 

Най-обещаващите молекули и варианти се избират чрез анализ на тяхната ефективност, токсичност и фармакокинетични профили, чрез методите in vitro, in vivo и in silico (компютърно моделиране/симулиране на експеримент).

  • Предклинично валидиране 

Избраните молекули се тестват чрез по-задълбочени in vitro, ex vivo и in vivo анализи за ефикасност, токсичност и фармакокинетика.

  • Клинични изпитвания 

След преминаване на всички необходими предклинични тестове, новите фармацевтични продукти, които са в процес на разработване, подлежат на клинични изпитвания.Източници на информация:

Blue Bioeconomy Forum

https://sea4us.pt/en/

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha