Menu
Кошница

Добра европейска практика: Социално предприятие, създадено с подкрепата на подхода ВОМР в рибарските райони, осигурява местна риба за френски училища и се бори с високата безработица

Добра европейска практика: Социално предприятие, създадено с подкрепата на подхода ВОМР в рибарските райони, осигурява местна риба за френски училища и се бори с високата безработица
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Франция: Проектът е за създаване на социално предприятие, осигуряващо работа на малцинствени групи и насърчаващо консумацията на местна риба и рибни продукти във френските училища.

Държава:
Франция
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
42 934 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
21 467 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
21 467 евро
Национално съфинансиране: 
10 734 евро
 

Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Thau“ чрез подхода ВОМР в рибарските райони и финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) спомага за създаването на социално предприятие, което си сътрудничи с Червения кръст, за да предложи работа на представители на маргинализираните общности, като осигурява готвени рибни ястия за училищни столове и домове за възрастни хора във френския рибарски район Окситания. Храната се доставя замразена на местни училищаи домове за възрастни хора, докато прясната продукция се продава на широката общественост. Проектът включва трети компонент, свързващ морската храна и отглеждането на зеленчуци по биологичен начин в обща търговска марка.


70 % от морската храна, продадена на рибния търг в „Grau d’Agde“, Югоизточна Франция, се изнася. За да се насърчи местната консумация, съвместното предприятие „Terre et Mer“ започва преработка на прясна, местна морска храна в готови за готвене продукти и готови ястия. 

Проектът не се конкурира с производителите на риба или местните канали за доставка, но отговаря на потребителското търсене на готови ястия, като същевременно насърчава местните жители да консумират риба и рибни продукти, уловени наблизо. Чрез своята дейност компанията "Terre et Mer" добавя стойност към по-малко известни рибни видове, които е трудно да се продадат, както и помага на безработни лица от маргинализираните общности да придобият трудов опит и умения в цеха за преработка, създаден в близост до рибния търг.


Постигнати резултати:

  • Създадено социално предприятие с цех за цялостна преработка на риба;
  • Създадени 7 нови работни места (наети 5 безработни лица на длъжности в областта на преработката на риба и и 2 лица на длъжности ръководител "Производство" и ръководител "Развитие");
  • Очаква се 60 тона прясна морска храна да бъде преработвана годишно до 2021 г.


Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът води до създаването на първата социалновключваща компания за преработка на морска храна във френския регион Окситания. Предвид лесното възпроизвеждане на устава на социалното предприятие и оперативни процедури, компанията може да предложи интересен бизнес модел за други райони, където консумацията на уловена местна риба е ниска, а равнището на безработица високо. Освен това организации като Червения кръст присъстват в повечето държави-членки на ЕС и могат да бъдат ключови партньори за такъв тип проекти.


Научени уроци:

Изключително важно е да се предвиди достатъчно време за всяка дейност от проекта. Отнема време, докато социалното предприятие започне да функционира, както в административен план (например разработване на статута на компанията, регистриране на търговска марка, постигане на стандарти за здраве и безопасност), така и технически (например осигуряване на подходящото оборудване, материали и т.н.)

Принос за постигане целите на ВОМР: добавяне на стойност към продуктите от риболов, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на риболов.


Данни за контакт с МИРГ "Thau":

Лице за контакт: Г-жа Beatrice Pary
e-mail: b.pary@smbt.fr
тел: +33 4 67 74 61 60


Източници на информация: 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони)

Facebook страница на социалното предприятие "Terre et Mer"

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha