Menu
Кошница

Добра европейска практика: Проект за развитие и популяризиране на онлайн платформа, която свързва местните рибари с потребителите

Добра европейска практика: Проект за развитие и популяризиране на онлайн платформа, която свързва местните рибари с потребителите
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Франция: Проектът  има за цел да подпомагне надграждането и популяризирането на  мобилно приложение, което свързва местните рибари с потребителите. Проектът е насочен към развитието на онлайн платформа за комуникация, популяризиране и продажба на улова на местните рибари директно на потребителя.


Държава:
Франция
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
125 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
100 000 евро
Европейско финансиране:
50 000 евро
Национално съфинансиране: 
50 000 евро
Съфинансиране от бенефициента:
25 000 евро


Кратко описание на добрата практика:

Проектът се осъществява в периода 06.2020 – 12.2020 г. в регион Финистер, Франция. Приложението „MonPêcheur“ („Моят рибар“) е разработено от Lisa Djeradi през 2018 г. Благодарение на МИРГ "Cornouaille" и МИРГ "Brest", подкрепени от Местния комитет по риболов на Финистер, е осигурено финансиране за подобряване и популяризиране на приложението чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони. 


Местни предизвикателства и решения, към които проектът, е насочен: 

Директните продажби са често срещано явление в много риболовни общности и създават допълнителни източници на доход за рибарите, като същевременно осигуряват на потребителите достъп до прясна местна риба на атрактивни цени. Предизвикателство за рибарите е способността да комуникират ефективно и да популяризират своя улов пред потенциални клиенти.

Благодарение на разработеното по проекта мобилно приложение, местните рибари в район Фенистер, Франция, имат възможност да предоставят информация на потребителите за наличните си продукти, както и за времето и мястото за разтоварване на своя улов. 

Чрез платформата „MonPêcheur“ потребителите вече могат да поръчват местни риби онлайн, а след това да заплатят и вземат поръчката си от кея. Подобни инициативи имат следните предимства - подпомагане на местните рибари и местната икономика, подобряване на проследимостта и популяризиране на местни и сезонни видове. В допълнение, интересът на потребителите към по-малко известни местни видове като херинга и мерлуза нараства, което намалява търсенето на по-широко консумираните видове като треска.

Финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е използвано за провеждане на кампания за повишаване на осведомеността по проекта и популяризиране на разработената онлайн платформа.


Постигнати резултати:

През април 2020 г. платформата „MonPêcheur“ има 6 000 регистрирани потребители и 23 рибари, отчитащи средно по две разтоварвания на ден. Платформата към момента се използва само от рибари от регион Финистер, регистрираните потребители са от няколко региона. 

Поради пандемията COVID-19, потребителското търсене на приложението „MonPêcheur“ се увеличава значително. Тъй като рибарите са особено засегнати от кризата, някои от тях продават до 100% от улова си чрез платформата. Въпреки това, законодателството  ограничава рибарите  да продават директно на потребителите на кея максимум 100 кг риба за едно разтоварване , а потребителите са ограничени до закупуването на максимум 30 кг от един плавателен съд.

 

Възможности за трансфер на добрата практика:

Проектът може да се разшири до други съседни региони и да се възпроизведе в други крайбрежни райони.


Научени уроци:

Сътрудничеството с местните риболовни комитети и включването на по-широк кръг от заинтересовани страни може да бъде дълъг и продължителен процес. От съществено значение е доброто представяне на концепцията на проекта на местните производители на риба, с цел разбиране, че директните продажби на потребителите допълват услугата, която предлагат, и повишават осведомеността и потреблението на местната морска храна.


Принос за постигане целите на ВОМР: Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на продукти от риболов и аквакултури.


Данни за контакт с МИРГ "Cornouaille":

Лице за контакт: Г-жа Carole Escaravage


тел: +33 298103407

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha