Menu
Кошница

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия допринася за превръщането на ученици в бъдещи предприемачи в сектор "Рибарство и аквакултури"

Добра европейска практика: Местна инициативна рибарска група в Италия допринася за превръщането на ученици в бъдещи предприемачи в сектор "Рибарство и аквакултури"
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Италия: Проектът допринася за популяризиране на рибарството като професия сред ученици чрез провеждане на обучения, които целят развитие на бъдещи предприемачи в сектор "Рибарство и аквакултури".


Държава:
Италия
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
38 768 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 
38 768 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
19 384 евро
Национално съфинансиране: 
9 692 евро
Регионално съфинансиране:
9 692 евро


Кратко описание на добрата практика:

Проектът стартира през януари 2018 г. и продължава до юни 2021 г. Италианска МИРГ "Chioggia and the Po Delta" цели да привлече млади хора в рибарския сектор, като стартира официална тренировъчна програма по стопански риболов и производство на риба за ученици от гимназиален етап на образование. Обучителната програма е финансирана от МИРГ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони. 

„Важно е да има професионална квалификация, свързана с предприемачеството в риболова. Има такава в селското стопанство от години, а сега вече нашите студенти могат да навлязат на пазара на труда в областта на риболова с официална квалификация, призната от Министерство на образованието. Да си рибар е много повече от това да влезеш в морето и да се върнеш на сушата с риба. Става въпрос за това да бъдеш предприемач и да допринасяш за здравето на нашето море и рибни запаси." споделя Арманда Тосато, професор, отговарящ за провеждането на обучението по проекта.

Преодолени предизвикателства

Възможностите за обучение в училища са малко в района на Киоджа и делтата на река По и процентът на отпадналите ученици е висок. В същото време професионалният риболов е недобре възприет, което го прави по-малко привлекателен за младите хора да навлязат в индустрията. За да се справи с тези два проблема, МИРГ започва дейности за популяризиране, с цел  да насърчи професионалния институт - Istituto Professionale Settore Industria Artigianato (IPSIA) в Порто Толе да приложи програма за обучение по предприемачество в областта на рибарството. 

Обучението е фокусирано върху осигуряване на широк набор от умения, адаптирани към съвременната реалност на професионалния риболов (напр. навигация, безопасност на борда, устойчиви техники на риболов, верига на доставка, маркетинг и предприемачество). Чрез обучението МИРГ има за цел да промени образа на сектора на рибарството, като привлече повече млади хора да работят в бранша и да им попречи да напуснат района. Първият образователен курс по програмата ще завърши през 2023 г., като 30 ученици ще получат професионална квалификация.

Една от бариерите, пред които е изправен Професионалният институт в Порто Толе, е националното изискване за определяне на минимална квота от 20 ученици в един клас за стартиране и провеждане на програма за обучение в държавните училища, което е предизвикателство в ниско населен район като делтата на река По. С помощта на усилията на МИРГ, насочени към популяризиране, информиране и включване на семействата, живеещи в района, институтът успява да привлече две групи ученици, които започват обучението си през 2018 и 2019 г. Освен това МИРГ успява да осигури финансови вноски от община Chioggia и местната рибарска организация за проекта, които покриват някои допълнителни разходи, като например училищен автобус, който да превозва учениците от различните населени места.

Очаквани резултати:

  • 30 ученици, получили професионална квалификация в сектор „Рибарство и аквакултури“ през 2023 г.

Принос за постигане целите на ВОМР: Образование и обучение; Младежки дейности; Дребномащабен и крайбрежен риболов; Общество и култура; Културно наследство.

Данни за контакт с МИРГ "Chioggia and the Po Delta":

Лице за контакт: Г-жа Andrea Portieri


тел: +39 0426 394445

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha