Menu
Кошница

Добра европейска практика: Испанска Местна инициативна рибарска група спомага за предотвратяването на бракониерски дейности в рибарския район Гомера

Добра европейска практика: Испанска Местна инициативна рибарска група спомага за предотвратяването на бракониерски дейности в рибарския район Гомера
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра практика от Испания: Проектът е за извършване на проучване, откриване на незаконни риболовни съоръжения и изготвянето на протокол за премахване на капаните, използвани за незаконен риболов.


Държава:Испания
Обща стойност на допустимите разходи по проекта:
15 408 евро

Безвъзмездна финансова помощ: 
15 408 евро
Европейско финансиране:
6 548,40 евро
Национално съфинансиране: 
1 155,60 евро
Частно съфинансиране:
7 704 евро


Кратко описание на добрата практика:

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Гомера“ в сътрудничество с местното управление на остров Гомера предоставят възможност на рибарския сектор в района да участва в осъществяване на проучване, откриване на местоположението и изготвянето на протокол за премахване на капаните, използвани за незаконен риболов.

„За рибарите на острова липсата на контрол над бракониерството е една от най-големите трудности в сектора. Премахването на капаните е стъпка напред, но не решава проблема завинаги. Единствено чрез повишаване на грижите по опазване на околната среда, които са свързани и с определянето на морски резервати за риболов в нашия район, ще се задоволи историческото търсене на сектора за намаляване на натиска върху морската среда.“ споделя Inmaculada Hernández, изпълнителен директор на МИРГ "Гомера"

Местни предизвикателства, към които проектът, е насочен:

Остров Гомера, един от Канарските острови, има 22 000 жители и е най-отдалечената зона на ЕС, икономически зависима от публичния и туристическия сектор.  На острова има най-малкия риболовен сектор в архипелага, състоящ се от о от29 рибари (Valle Gran Rey) и 21 плавателни съда, които извършват риболов в две риболовни зони.

В област с тези характеристики ролята на МИРГ е от съществено значение за популяризирането на рибарския сектор. В своята Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) Местната инициативна рибарска група определя изоставените съоръжения и бракониерството като един от най-належащите проблеми за местното рибарство. Поради липсата на надзор и контрол на риболовните зони, изоставените риболовни съоръжения, продължават да улавят риба, а други се използват незаконно за насочване на определени видове, като например средиземноморските папагали.

Решението:

С подкрепата на Островния съвет и финансирането, осигурено от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), е проведено проучване, в което са интервюирани  местните рибари с цел идентифициране на районите, засегнати от призрачен риболов и / или бракониерство. Проведено е и морфологично изследване на морското дъно, като е използван сонар за странично сканиране за определяне на местонахождението и количеството на саксиите. След проучването са идентифицирани три области, които са най-засегнати от присъствието на тези саксии. Установява се, че повечето саксии, за които се смята, че са изоставени, все още се използват активно (и незаконно). Разработен е протокол за отнемане, включващ техническите методи за отстраняване на незаконните съоръжения и законовите изисквания за прилагането му (надлежно известие за отнемане; лицензи, необходими за продължаване на отнемането и др.)

МИРГ започва изпълнението на втората фаза на проекта в началото на 2021 г., фокусирана върху ефективното премахване на локализираното оборудване. Нещо повече, понастоящем МИРГ подкрепя работата в посока определяне на националните територии като „морски резервати за риболов“.  Този защитен статут, поискан от местния риболовен сектор, се разглежда като окончателно решение на проблема с бракониерството, тъй като би осигурил по-строг механизъм за наблюдение.

Принос за постигане целите на ВОМР: Опазване на околната среда, Дребномащабен и крайбрежден риболов, Рибни ресурси.

Данни за контакт с МИРГ "Гомера":

Лице за контакт: Г-жа Inmaculada Hernandez Chinea
тел: +34 922 80 05 00

Източници на информация:

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha