Menu
Кошница

Програмата "Fit2Fish" - здравни консултанти за рибарите в Англия

Програмата "Fit2Fish" - здравни консултанти за рибарите в Англия
Програмата "Fit2Fish" - здравни консултанти за рибарите в Англия
0 лв.
Без данък: 0 лв.
Обща стойност на допустимите разходи по проекта: 
31 780 евро                                                                                    
Безвъзмездна финансова помощ:
14 300 евро
Европейско финансиране (ЕФМДР):
7 150 евро
Национално съфинансиране:
7 150 евро
Частно съфинансиране:
17 480 евро

Описание на проекта: 

Националната здравна служба на Обединеното кралство определя рибарите като група , изложена на високи здравни рискове, поради естеството на тяхнатта работа. Здравето на рибарите може да пострада поради непредвидимите и асоциални часове от денонощието, в които те упражняват своята професия, както и поради физическия и психически стрес, на който са изложени, и голямата вероятност от трудови злополуки. В същото време, сред мъжете, и особено сред рибарите, има нежелание да търсят медицинска помощ

След като идентифицират необходимостта от здравни интервенции сред рибарската общност, този проект установява, че здравните услуги трябва да бъдат по-достъпни за рибарите и по този начин се ражда идеята за програма за подобряване здравословното състояние на рибарите. Този проект цели да насърчи и мотивира цялата рибарска общност (не само активните рибари) да подобрят здравословното си състояние и благополучие

Проектът финансира дейността на двама здравни консултанти-обучители (един мъж и една жена), базирани в офиса на пристанището в Бридлингтън, както и на други места за приставане около брега на Холдернес в Англия (помещения за рибари, складове и др.). Здравните консултанти-обучители работят почасово, 2.5 дни в седмицата, което им позволява да бъдат гъвкави и да настроят работата си спрямо работното време на рибарската общност. Здравните консултанти предлагат безплатни медицински прегледи (измерване на кръвното налягане, холестерола, теглото, индекса на теленста маса, прегледи за функционирането на белите дробове и др.) и при необходимост насочват рибарите към здравните служби за по-натътъшни прглед. В допълнение към тези мерки, се организира състезанието „Fit2fish” на тема „Готови за риболов“, което има за цел да насърчи рибарите да станат физически по-активни. В рамките на състезанието са организирани и семинари за дегустация на здравословни храни. Освен директната подкрепа за рибарите, в рамките на проекта е създаден и бюлетинът „Наръчник Haynes” – здравните журнали на Haynes са много популярни в англо-саксонските страни. Проектът прилага разнообразни методи за популяризиране на инициативата сред рибарската общност, които включват бюлетини, състезание и разпространение на информацията от уста на уста. 


Въпреки че първоначално този тип проекти не са идентифицирани в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ, организации от местната общност силно подкрепят инициативата, насочена към рибарите и техните семейства. МИРГ успява да идентифицира Националната здравна служба като организация, която поема управлението на програмата и осигурява здравни консултанти за изпълнението на проекта. Проектът се изпълнява като съвместно финансирани от Болничното дружество на моряците (Национална благотворителна организация) и МИРГ, обхващащ крайбрежието на Холдернес. 

Постигнати резултати: 

Здравните консултанти-обучители подпомагат 165 рибари и членовете на техните семейства, като извършват 49 медицински прегледа, които водят до 40 директни насочвания към общо практикуващите лекари за допълнителни изследвания. Основните аспекти, които рибарите и членовете на техните семейства определят като важни за подобряване на здраето, са здравословното хранене, намаляването на теглото, тютюнопушеното, като  76 % от участниците съобщават, че са постигнали целите са. Част от успеха на проекта е обстоятелството, че 34 рибари и членовете на техните семейства се включват в състезанието „FIT2FISH”, организирано от МИРГ.

Възможност за трансфер на добрата практика:

Проектът осигурява безплатен достъп до здравната програма за всички рибари и техните общности: това е много важен момент за тези, които предвиждат трансфер на добрата практика. Възможно е тази услуга да бъде добавена към съществуващи услуги, предоставяни в удобни сгради на пристанищата, което ще намали режийните разходи и разходите за наем на помещения. 

Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР: 

Рибарите биват ангажирани да се възползват от услугата на тяхното работно място, което им позволява да си направят медицински прегледи в удобно за тях време. Отнема време за изграждането на доверие в рибарите и рибарската общност, но щом то вече е изградено, новината за услугата, се разпространява бързо от уста на уста. Капитаните на риболовните кораби насърчават своя екипаж да се възползва от възможността. При трансфера на добрата практика е важно да се използват различни методи, които да ангажират общността, защото прилагането само на един вид мярка за популяризиране не дава резултати сред всички заинтересовани страни. Личността на здравните консултанти-обучители също е от голямо значение – те трябва да бъдат отворени за комуникация, дилагочини и да подхождат с разбиране към местната общност. Създаването на екип от един мъж и една жена представлява добър баланс при работата на консултантите.

Източници на информация за добрата практика: FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони)

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha