Menu
Кошница

Добра национална практика: Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за фермата за водорасли на Алгае България ООД

Добра национална практика: Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за фермата за водорасли на Алгае България ООД
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за добрата практика

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.013 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти”

Чрез мярката ще се постигне ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции, подобряващи енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Номер на проекта - BG14MFOP001-2.013-0001-C01

Наименование на проекта: Закупуване на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли

Бенефициент: Алгае България ООД

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 02.12.2020

Дата на приключване: 02.06.2021

Местоположение на инвестицията: България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Мъглиж, с.Зимница


Как Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на компанията?


"Алгае България" ООД е компания, която отглежда микроводорасли Спирулина, които се използват като хранителна добавка и суперхрана. Проектът е за закупуване и доставка на автоматичен сепаратор и дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли с цел модернизиране на съществуващо водораслово стопанство - "Ферма за водорасли" в с. Зимница.

Автоматичният сепаратор ще ускори многократно процесите на отделяне на зрялата водораслова култура, едновременно със запазване на целостта на фините клетки на Спирулина. Щадящият процес на отделяне на клетките от култивационния медиум едновременно подобрява качеството на готовата продукция, както и подобрява репродуктивно-производствения процес, предоставяйки техническа възможност да се селектират качествени неувредени клетки за последваща репродукция на културата.


Автоматичната дозираща / пакетираща машина ще предостави възможност на дружеството да пакетира продукцията си по-ефективно, по-надеждно, по-евтино, по-бързо и в по-добър търговски вид. Тези характеристики на оборудването ще доведат до по-висока конкурентоспособност на продукцията на българския и чуждестранен пазар.


Проектът цели да допълни и надгради инвестицията, извършена до момента от фирмата, като добавянето на високоефективно и модерно оборудване значително ще повиши ресурсната ефективност, конкурентоспособността и жизнеспособността на водорасловото стопанство на "Алгае България" ООД.


Дейностите по проекта включват:

 • Доставка на автоматичен сепаратор за водораслова биомаса
 • Доставка на автоматична дозираща / пакетираща машина с модифициран дозатор

Обща стойност на инвестицията:

Обща стойност на проекта 97 459.02 лв. от които,

 • Безвъзмездна финансова помощ от ЕС: 48 729.51 лв., от които:

  • 36 547.13 лв. (75 %) от ЕФМДР и

  • 12 182.38 лв. (25 %) национално съфинансиране

  • Собствено финансиране: 48 729.51 лв.

   Напишете отзив

   Бележка: HTML не е преведен!
   Лош Добър
   Captcha