Menu
Кошница

Добра национална практика: Изграждане и оборудване на ферма за микроводорасли

Добра национална практика: Изграждане и оборудване на ферма за микроводорасли
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Кратка информация за добрата практика


Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.006 Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Номер на проекта: BG14MFOP001-2.006-0014-C06 

Наименование на проекта: Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж

Бенефициент: АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Дата на стартиране: 14.03.2018

Дата на приключване: 14.01.2020

Местоположение на инвестицията: с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора

 

Как Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) подкрепя развитието на компанията?


Алгае България ЕООД е компания, отглеждаща микроводорасли Спирулина, които се използват като хранителна добавка и суперхрана. Проектът е за изграждане на Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж, където е имплементирана иновативна технология за култивиране на микроводорасли чрез рециркулационна фотобиореакторна култивационна система. Микроводораслите се отглеждат с цел суровина за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, поради което стандартизирането и високия контрол на качеството на микроалгите играе решаваща роля за успеха на начинанието. Използването на фотобиореакторни системи за култивирането на микроалги предоставя възможност за съвършен контрол над условията на растеж и качеството на микроводораслите. С реализацията на настоящото проектно предложение пред дружеството ще се открие възможност за развитие и установяване като лидер на пазара на микроводорасли в България.

 

Дейностите по проекта включват:

  • Изграждане на ферма за водорасли с инсталация от фотобиореакторна култивациоинна система, дебаркадери и зона за почивка в село Зимница, община Мъглиж;

  • Доставка на оборудване за хибридна фотобиореакторна система с обем 39 000 литра

  • Изграждане и монтиране на хибридна фотоволтаична централа за нуждите на предприятието

  • Доставка на технологично оборудване, мебели и вендинг автомат към обслужващата сграда

  • Обучение за безопасност и здраве при работа във ферма за водорасли с фотобиореакторна система


Обща стойност на инвестицията:


Обща стойност на проекта 1 683 542.20 лв. от които,

  • Безвъзмездна финансова помощ от ЕС - 841 771.10 лв., от които:
  • 631 328.32 лв. (75 %) от ЕФМДР и
  • 210 442.78 лв. (25 %) национално съфинансиране
  • Собствено финансиране - 841 771.10 лв.


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha