Menu
Кошница

Блог RSS Новини

22 май Обществено обсъждане по процедура чрез подбор на проекти по мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболoвните дейности
0 458
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по проц..
20 май Днес отбелязваме Европейския ден на морето
0 556
Европейският ден на морето е ключова инициатива, с която през 2007 г. се поставя началото на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.Инициативата има за цел да повиши осведомеността на общес..
18 май 08.06.-09.06.2020 г.: Онлайн семинар, организиран от FARNET за Управляващите органи и Националните Рибарски Мрежи от ЕС
0 438
В периода 08.06.-09.06.2020 г. ще се проведе онлайн семинар, организиран от FARNET за Управляващите органи на националните оперативни програми, финансирани от ЕФМДР, и Националните рибарски мрежи от Е..
15 май ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.025 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ В МИРГ ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК
0 414
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за из..
14 май Десислава Танева: До 80 000 лв. подкрепа за фирмите в сектор „Рибарство и аквакултури“.
0 443
На Брифинг в Министерския съвет Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева предoстави компенсаторни мерки за подкрепа на сектор "Рибарство и аквакултури".Три са мерките:- Право на по..
14 май ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.057 „СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И АНИМИРАНЕ НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ САМОКОВ“
0 381
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 4 ОТ ЗУСЕСИФ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.  ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТИТЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА ИЗ..
13 май ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ И КОМПЕНСАЦИОННИ РЕЖИМИ В РАМКИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ”
0 401
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАШИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ДАДЕ РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.014 „ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗН..
12 май МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“ СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.046 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ В ТЕРИТОРИЯТА“
0 484
ДИРЕКЦИЯ „МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ – УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г. (ПМДР) КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТ НА СЪЮЗА 4 „ПОВИШАВА..
07 май ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.056 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ“ В МИРГ „САМОКОВ“
0 398
МЯРКА 03 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ В ДЕЙНОСТИ КАТО ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА И УСЛУГИ“На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ..
07 май Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ в МИРГ „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“
0 355
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за из..
04 май УО НА ПМДР 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-2.011 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по ПМДР 2014 – 2020
0 396
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на ..
30 апр УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.010 МИРГ ВАРНА-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВ
0 383
МИРГ ВАРНА-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВОМЯРКА 1.2.1 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти ..
Показани 1429 от 1440 | 1529 (128 Страници)