Вчера 23 ноември 2022 г. Европейската комисия завърши своето предложение за възможностите за риболов през 2023 г. в Средиземно и Черно море, прието на 14 октомври 2022 г.

Добавят се елементи, които липсват в първоначалното предложение, по-специално възможностите за риболов, произтичащи от резултатите от 45-ата годишна сесия на Генералната комисия по рибарството в Средиземно море (GFCM) и елементи за изпълнение на многогодишния план за управление на Западното Средиземноморие (West Med MAP).

Тези актуализации се основават на най-новите научни становища и отразяват амбицията на Комисията за постигане на устойчив риболов и процъфтяващи екосистеми в тези два морски басейна, в съответствие с правните задължения съгласно общата политика в областта на рибарството (ОПОР) ) и международни ангажименти, отразени в стратегията GFCM 2030.

Нови мерки, договорени на годишната среща на GFCM

Годишната среща на GFCM по-рано този месец доведе до важно споразумение за създаването на няколко многогодишни плана за управление (MAP). В резултат на това сега Комисията добавя нови елементи към възможностите за риболов за няколко подрегиона на Средиземно море.

Конкретно за Черно море, решението на GFCM е за прехвърляне на общия допустим улов (ОДУ) за калкан, както и за прехвърляне на неизползваните квоти за калкан в ЕС от 2021 г. до 2023 г.

Изпълнение на многогодишния план за управление на Западното Средиземноморие

За западното Средиземно море, както и през предходните години, най-новите научни становища както от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF), така и от Научния консултативен комитет (SAC) на GFCM гласят, че за да се постигне максимален устойчив улов ( MSY) цели за дънни запаси, необходими са бързи действия и реално намаляване на смъртността от риболов.

ПДЧ за Западното Средиземноморие определя правно изискване за постигане на целта за устойчиво управление на рибните запаси най-късно до 1 януари 2025 г. Това означава, че остават само две години за изпълнение на това законово задължение. Разпоредбите на ПДЧ предвиждат намаляване на риболовното усилие, но позволяват те да бъдат допълнени с всички подходящи технически мерки и мерки за опазване, приети в съответствие с правото на Съюза, и по този начин да се вземат предвид социално-икономическите съображения.

За да се осигури намаляване на смъртността от риболов, Комисията предлага да продължи пакетът от вече въведени мерки: намаляване на риболовното усилие при тралене, максимални ограничения на улова на дълбоководни скариди и таван на усилието за кораби с парагади. Освен това Комисията предлага временно затваряне за парагади и мрежи, за да се защитят хвърлящите хайвер мерлуза по време на пиковите им периоди на хвърляне на хайвер. Пакетният подход позволява да се разпределят мерките за управление на различни предавки и да се сподели тежестта,

И накрая, въз основа на технически дискусии с държавите членки и всички заинтересовани страни, Комисията предлага да продължи гъвкавостта на режима на тралене (компенсационен механизъм), за да се подпомогне укрепването на устойчивостта на екосистемата чрез възнаграждаване на зони за ефективно затваряне и подобрена селективност за защита на младите екземпляри.

Следващи стъпки

Очаква се министрите на рибарството от ЕС да обсъдят предложението на Комисията на 12-13 декември и да определят разпределението на възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 януари 2023 г.