Софийски университет "Св. Климент Охридски" (България) и "Терасигна" (Румъния) организират на 27 юни 2022 г. от 15:30 ч. информационно-демонстрационно събитие в рамките на проект FORCOAST с подкрепата на координатора на проекта Deltares (Нидерландия).

 

FORCOAST (Earth Observation services for wild fisheries, oysterground restoration and bivalve mariculture along European coasts) е проект, финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Той цели да разработи платформа с данни с висока разделителна способност, която подава специфична информация за качеството на водата и състоянието на морето в крайбрежната зона и близо до брега, в подкрепа на икономическите отрасли риболов и отглеждане на морски култури. Разработени са няколко услуги за 8 пилотни обекта в Европейските морета.

 

Целта на работната среща е да се представят и обсъдят резултатите, получени за западната част на Черно море. Реализираната услуга е насочена към риболова и покрива икономическите зони на България и Румъния. Тя се състои от три основни компоненти:

·         слой с интегрална информация за условията за риболов - Индекс на риболова, базиран на биогеохимичните продукти, идващи от продуктите на Морските услуги по Програма Коперник;

·         слой с характеристики на вълнението (като височина на вълната, екстремни стойности и т.н.) с фина разделителна способност от 1 km;

·         слой с информация за идентифицирани зони на издигане на базата на продуктите на Copernicus Marine Service.

 

По време на семинара ще бъде демонстрирана разработената услуга и ще бъдат обсъдени ползите за потребителите. Обратната връзка от опитни в риболова потребители ще бъде високо оценена и взета предвид.

Събитието ще бъде виртуално през платформата Zoom (по-долу информация за свързване). Работните езици ще бъдат български и английски.

 

Параметри за участие:

Физически Факултет is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: FORCOAST User Workshop – Identifying the Suitable Fishing Areas

Time: Jun 27, 2022 15:30 Sofia Join Zoom

Meeting https://us02web.zoom.us/j/87646003196?pwd=QitWeXY4d0FqNHV6SWpCSG5JbkRldz09

Meeting ID: 876 4600 3196

Passcode: FORCOAST