В подкрепа на Новия европейски Баухаус в рамките на Европейската инициатива за градовете наскоро е отворена първа покана за представяне на предложения за новаторски действия (EUI). Повече подробности за поканата са публикувани на следния линк: Първа покана за представяне на предложения EUI - Иновативни действия | EUI (urban-initiative.eu)).

На 29 и 30 ноември в София, хотел Intercontinental Sofia, пл. „Народно събрание“4 се организира и двудневен семинар по темата на поканата. Срещата ще даде възможност на кандидати да научат повече за възможните действия, които могат да бъдат подкрепени, както и практическа информация, свързана с изискванията на проекта и подготовката на заявление за подкрепа.

Семинарът ще протече в три сесии. Първата е посветена на формуляра за кандидатстване, логистиката по участието, темата на поканата. Във втората ще се обсъдят въпросите за финансиране, правила за допустимост и бюджета на проекта, а в третата сесия ще бъде представен новият компонент за трансфер на проектите за иновативни действия, изисквания за знания и комуникация и подкрепата от Постоянния секретариат за избраните проекти.

Само участници, които са се регистрирали предварително и регистрацията им е потвърдена от Постоянния секретариат на EUI могат да участват в "индивидуална сесия", която ще се проведе от 12:00 ч. – 16:00 ч. на 30 ноември.

Регистрацията за събитието се извършва на следната интернет страница: EUI Семинари за кандидатстване (eui-applicantseminars.eu)