На 20 и 21 октомври 2022г. във Варна ще се проведе шестнадесетото издание на Международната конференция по Морски науки и технологии BlackSea’2022.

Конференцията ще бъде в хибриден формат, с присъствено и дистанционно участие.

Конференцията е отворена за учени, бизнес, индустрия и заинтересовани страни от сектора.  Резюмета до 150 думи  могат да се изпраща  преди 31 юли 2022 г.  по имейл като прикачен файл на: nts@nts.varna.net