Предстои провеждането на заключителното събитие от “Европейската година на младежта” (ЕГМ) в България - Националната младежка конференция “Проект за бъдеще”. Министерство на младежта и спорта, като национален координатор за ЕГМ, осъществи редица младежки инициативи в областта на личностното развитие, здравословния начин на живот, творчеството и гражданската ангажираност. 

Събитието ще се проведе на 17 март (петък) 2023 г. в гр. София, Конферентен център – Интерпред.

Кандидатстването за участие в Национална младежка конференция “Проект за бъдеще” е отворено до 01.03.2023 г. на следния линк - https://forms.gle/dByZLZmnMwM5qtAH8

Национална младежка конференция “Проект за бъдеще” има за цел да събере на едно място младежи, младежки организации, активни граждани, експерти и представители на институции на високо ниво. Всички те ще обобщят работата и постигнатите резултати през Европейската година на младежта, ще очертаят бъдещата стратегическа посока за развитие, както на младежкия сектор, така и в други области, пряко засягащи младите хора в България. 

За изпълнението на тази цел Министерството на младежта и спорта ще насърчи диалога с младите хора, както и включването им в определянето на дневния ред и посоката на важни за страната политики.

За “овластяването” на младите хора е предвиден панел с работни групи. Те ще бъдат ангажирани с изготвянето на препоръки към институциите. По време на събитието участниците ще могат да изразят своето виждане и да работят по следните теми:

  • Зелени политики и образование;
  • Младежко здраве – физическо и психично;
  • Превенция срещу агресията, насилието и различните форми на зависимости;
  • Овластяване – младите в процеса на вземане на решения;
  • Младежка работа.

 

*Избраните участници ще получат подробна информация на посочените от тях имейли.

**Конферентните материали, настаняването и изхранването за всички участници са осигурени по проект “Европейска година на младежта, Национални координатори – България”, финансиран от Европейската комисия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № EAC-2022-0233 и със средства в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта.