В периода 9 – 10 март 2023 г. в гр. Салоу, Испания се проведе международна конференция на тема “Подходи за устойчива синя икономика”, в която от българска страна участие взеха изпълнителният директор Неби Кехая и Ивелина Сулева – Експерт СВОМР от МИРГ „Бургас – Камено”.

Двамата представители на МИРГ взеха активно участие във форума и бяха сред едни от основните гост-лектори на конференцията. Изпълнителният директор на МИРГ Неби Кехая представи резултатите от съвместния транснационален проект  “Мрежа от инкубатори за син растеж”. Проектът, който се реализира между МИРГ „Бургас-Камено” и още 7 партньора от Гърция включва извършване на няколко проучвания за „интелигентни“ пристанища на териториите на партньорите, планове за развитие на синя икономика и бизнес планове за създаване на инкубатори за син растеж. В резултат от проучванията по проекта се създава платформа, на която се публикуват всички резултати от проекта, които са достъпни за всички заинтересовани страни.

В рамките на форума, представителите от МИРГ „Бургас – Камено” съвместно с експерти от Финландия, Франция и др., както и на Каталунското правителство и администрации активно дебатираха темата за създаване на ефективни подходи и постигане на устойчива синя икономика.По-рано, преди стартирането на форума представителите на МИРГ „Бургас – Камено” проведоха работна среща с кмета на гр. Салоу и Югоизточния дигитален иновационен хъб, на която бяха представени възможности за развитие на проекти в различни обществени сфери от двете страни.