Проектът „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. Бенефициент по проекта е Клуб Икономика 2000 – неправителствена организация в обществена полза (http://www.club2000.org/bg/home.html). В изпълнение на целите на проекта Клуб „Икономика 2000“ проведе присъствено обучения по три модула
в градовете в София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян, в периода април-декември 2022 г.

Поради големия интерес и за да се повиши осведомеността за кръговата икономика сред по-широк кръг от участници, в допълнение предстоят да се проведат и онлайн обучения по трите модула в началото на месец февруари, както следва:

1.      „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“ - 2 февруари 2023 г.

2.      „Кръгова икономика - добри практики“ - 7-8  февруари 2023 г.

3.      „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова
икономика“ - 9-10 февруари 2023 г.

Линкът за присъединяване във виртуалната стая на онлайн обученията е:
https://clubeconomika2000.my.webex.com/clubeconomika2000.my-en/j.php?MTID=m413dd82c9a801b7f812c99e4f85316c7

Повече подробности можете да видите на ел. страница: http://www.club2000.org/bg/home.html