Както вече Звеното за управление на Националната рибарска мрежа информира, на 15 септември от 15:00 - 16:30 (CET) ще се проведе онлайн информационна сесия относно поканата за изразяване на интерес за нови тематични партньорства за интелигентна специализация (TSSP) в рамките на тематичните платформи S3, Практическата общност за интелигентна специализация (#S3CoP) на

Тези от вас, които се интересуват от междурегионално сътрудничество по конкретна тема за устойчива синя икономика, вече могат да се регистрат за онлайн информационната сесия тук.

За последващи запитвания, може да се свържете с partnerships@s3-cop.eu