Проектът на Община Бургас е в категория “Европа по-близо до гражданите”, реализиран с подкрепата на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей). В основата на проекта е идеята за модернизиране на културната инфраструктура в общината в подкрепа на развитието на местната общност, основана на знанието, творческите иновации и съвместния културен живот.

Проектът отговаря на съвременните предизвикателства, изискващи подкрепа за стратегически важни инициативи като опазване и насърчаване на културното многообразие, творческа мобилност, защита на културната интелектуална собственост, развитие на културни и творчески индустрии.

Община Габрово е сред финалистите в същата категория с проекта „Синема“, който обхваща 22 регионални и общински институции от Eвропа. Проектът подпомага 8 града от Дунавския регион да обновят изоставени градски центрове или празни пространства, като използват потенциала на творческите индустрии и местните традиции.

В Габрово проектът „Синема“ с насочен към развитие на стария квартал „Шести участък“. Чрез поредица от инициативи се търси механизъм, чрез който той да стане предпочитано място за туристите, за правене на бизнес и за интересни арт събития. Проектът е реализиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.

Гласувайте за вашия фаворит от днес до 14 ноември 2023 г. на: https://regiostarsawards.eu/.

Предложението, събрало най-много гласове, ще получи приза „Награда на публиката“. Вотът ще стане ясен в деня на официалната церемония, която ще се състои на 16 ноември 2023 г. в Острава, Чехия. На 11 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете финалистите ще представят публично кандидатурите си.