През м. юни ще се проведат два семинара, посветени  на подготовката на набиране на проекти по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 – 2027:  Q&A Webinars (blacksea-cbc.net)

Събитията са, както следва:

Уебинарите ще включват отговори на въпроси от страна на потенциалните бенефициенти, възникнали след запознаване с документите за кандидатстване, както и по подготовката на формуляра за кандидатстване.

Работният език и на двете събития е английски.