На 12 юни, във времевия диапазон 10:30-12:30 ч., ще се проведе уебинар за кандидатите по поканата за набиране на проектни по Приоритет 2 „По-зелен регион“ по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027: Interreg VI A RO-BG - Save the date for 12th of June 2023, we prepared a JEMS webinar for you! (interregviarobg.eu)

Целта на събитието е разясняване на процедурата по кандидатстването чрез Съвместната система за електронно наблюдение (Jems). Видео урок с подробна информация за кандидатстването е наличен на: https://youtu.be/sipyi-qVt5A

Регистрацията за участие е до 7 юни на: JEMS Q&A Session (google.com)

Програма на събитието вижте на: draft-agenda-online-event-q-and-a-jems-12062023.pdf (interregviarobg.eu)