На 14 юни в гр. Русе, Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027, организира информационно събитие: Interreg VI A RO-BG - Are you ready to take off to the new opportunities offered by Interreg VI-A RoBg Programme? (interregviarobg.eu)

Целта на форума е да се подпомогне намирането на партньори и да се представи поканата за набирането на проекти по Приоритет 2 на Програмата за по-зелен регион. По нея ще се подкрепят инфраструктурни и неинфраструктурни проекти, за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, както и за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Крайният срок за регистрация, за участие в събитието, е 12 юни, на: Let’s spend the money wisely! Webinar Applicant’s Guide for the competitive call dedicated to Priority 2: A green region, Specific Objectives 2.4 and 2.7 (google.com)