Хакатонът „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.

Състезанието „Бургас блус“ е насочено към бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и насочени към устойчива употреба на природни ресурси, предпазване и възстановяване на аквакултури, устойчив морски туризъм и транспорт. То се организира завтори път от Община Бургас в партньорство с Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

Настоящото издание е с технологична насоченост и се  провежда в рамките на  проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN) №  101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФМДРА (2021-2027 г.). В основата на проекта стои идеята да се създаде  регионална мрежа за ускоряване на синия растеж, която подкрепя съществуващи и стартиращи бизнес инициативи в секторите на синята икономика в партньорство между Община Бургас;  Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб;  Международен център за икономическо и бизнес развитие, Тбилиси; Държавен Аграрен Университет , Одеса.

 

В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. Задължително изискване е кандидатите да има бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които се кандидатства, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение.

Регистрацията за участие става чрез попълване на формуляр, достъпен в платформата https://bluactburgas.bg/  Организаторите уточняват, че ще бъдат приемани само заявки, получени чрез платформата, като не се допуска изпращането им по е-mail или по пощата.

Краен срок за подаване на заявления за участие в Конкурса – на 5 юни 2023 г. – 23:59 часа