Знанието откъде идват морските отпадъци е от основно значение за постигане на здравословна морска среда. И точно това е финландският RoskatPois, финансиран от ЕС (LitterAway!) проект, който трябваше да се справя с морските отпадъци. Той идентифицира източниците и количествата отпадъци във финландската морска среда и как са попаднали там, за да може да се проучи как да се намалят те при източника на замърсяване. Проектът се координира от Финландския институт по околна среда (SYKE) и се изпълнява съвместно с Центъра за природни ресурси (Luke) и Финландската агенция за транспорт и комуникации (Traficom).

 

Повечето от морските отпадъци идват от сушата

Във Финландия, подобно на много други места, информацията за морските отпадъци е оскъдна. Също така е ясно, че ако трябва да се предприемат конкретни действия, е необходима повече информация. The LitterAway! следователно проектът включва обширно картографиране, при което морските отпадъци са събрани от 14 градски, естествени и междинни морски брегове около крайбрежието на Финландия. Всяко парче отпадъци с размери по-големи от 2,5 cm, открити в зоните на изследване (всяко с размери 100 m x 10 m), е преброено и класифицирано според материала и предназначението.

Въпросник е изпратен и до крайбрежните градски власти, за да помогне за оценка на източниците и маршрутите на морските отпадъци. Въз основа на това неадекватното пречистване на дъждовната вода се счита за основната причина за морските отпадъци в крайбрежните градове. В средните по големина градове честото наводняване на канализацията е идентифицирано като друг важен фактор. В по-големите градове с повече от 100 000 души други важни фактори са изхвърлянето на снега, извозен от улиците в морето, твърде малкото кофи за цигарени угарки, строителните и разрушителни обекти.

Повечето от морските отпадъци идват от сушата - SYKE The LitterAway! Проектът създаде добра методология за идентифициране на източниците на морски отпадъци и пътищата, по които те достигат до морето. Благодарение на задълбочените изследвания финландските власти вече разбират по-добре различните видове отпадъци и най-значимите източници. Проектът изтъкна някои неочаквани резултати: например, че един значителен източник на отпадъци, завършващи в морето, е изкуствената трева, използвана на спортни игрища. С тази ценна информация е разработена пътна карта към морска среда без отпадъци.

Повишаването на осведомеността също е част от LitterAway! проект. То включва предизвикателство за морски отпадъци, където гражданите са поканени да изпратят своите идеи за това как да намалят морските отпадъци. Това се оказва добър катализатор за повишаване на обществената осведоменост относно проблемите с морските отпадъци и са подадени 93 предложения.

Полагане на основите на финландската морска стратегия 2022–2027 г.

Финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство направи възможно събирането на изчерпателна информация, необходима за бъдещи действия за справяне и решаване на проблема. Проектът постигна целите си и за първи път бяха събрани обширни данни за изхвърлянето на отпадъци. Според финландското министерство на околната среда "информацията за най-значимите източници и пътища на морски отпадъци е необходима, за да се справим с отпадъците и да насочим мерките към правилните места."

Благодарение на този проект, получените знания са включени в някои от новите мерки, включени в програмата от мерки на морската стратегия във Финландия 2022-2027. Въз основа на новите знания Финландия е включила 11 мерки за подобряване на управлението на отпадъците и отпадъчните води и за намаляване на отпадъците и натоварванията с микропластмаса от корабоплаването, яхтените пристанища, автомобилния транспорт, селското стопанство и изкуствената трева. Мерките също така имат за цел да ускорят управлението на изоставени лодки от стъклени влакна като отпадъци и да намалят количеството отпадъци, пренасяни в морето от дъждовни води и в резултат на натрупване на сняг.

Повече информация: Finnish Environment Institute > RoskatPois! Project in support of the Marine Management Operational Programme to identify sources of marine litter, identify status and reduce litter (syke.fi)