На 8 юни 2023 г. ще се проведе Национално събитие в подкрепа на Общия дневен ред за Черно море – „Предизвикателствата и потенциал на българските пристанища в променящата се реалност на Черноморския басейн”.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа и имат огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции. 74 % от външните стоки на ЕС преминават през пристанищата. Те са също толкова важни и за търговията вътре в ЕС: всяка година през пристанищата преминават 37 % от вътрешния товарен трафик на ЕС и 385 милиона пътници.

 Българските морски и речни пристанища са важен елемент от национална транспортна система и са неразделна част от единната транспортна мрежа на Европейския съюз. През последните 2-3 години, в следствие на COVID 19 и политическата нестабилност в черноморския регион, този сектор е изправен пред сериозни изпитания. Същевременно динамиката в пристанищната мрежа на Европа се променя през последното десетилетие – някои пристанища силно повишават своята конкурентоспособност след редица широкомащабни инвестиции и установяване/насърчаване на нови търговски пътища. Заедно с корабоплаването, пристанищата също работят интензивно за ускоряване на прехода към по-устойчиво бъдеще, проправяйки пътя към нулеви емисии и въглеродно-неутрални операции. Един от основните приоритети на Общия дневен ред за Черно море е „Транспортна и цифрова свързаност в Черно море“.

В рамките на гореспоменатия контекст, основна цел на първото национално събитие в рамките на Общия дневен ред за Черно море през тази година е да инициира дискусия относно предизвикателствата пред българските пристанища и възможностите за развитието им, като се обърне внимание на перспективи за екологична и енергийна устойчивост, добри практики от други морски басейни, нови проектни идеи.

Сред участниците в събитието са представители на ГД „Морско дело и рибарство” на ЕК, кметът на община Варна, адмирали от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Българска морска камара, ДП „Пристанищна инфрасктруктура”, ИА „Морска администрация”, МТГ „Делфин” АД, Български морски флот, Национален хъб и мн. др. В рамките на събитието, в сесия 2. Перспективи пред българските пристанища се предвижда и МИРГ Бургас-Камено да направи презентация по темата.

Събитието, което ще се проведе на 8 юни 2023 г. във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Варна, се организира от Министерство на транспорта и съобщенията на Република България - Национален координатор на Общия Дневен ред за Черно море (СМА) и Морски клъстър България – Национален хъб на Черноморския механизъм за подпомагане изпълнението на СМА (BSAM), с подкрепата на BSAM, Българска Морска Камара и ВВМУ „Н.Й Вапцаров“ и е част от инициативата Европейски морски ден в моята страна 2023 г.

Програма на събитието може да намерите тук.