Blue Summit и Innovation Expo I се организира от Общата морска програма за Черно море и ще се проведе в периода 21 - 23 юли в Бургас.

Burgas Blue Summit се организира, за да свърже междусекторните и трансграничните морски заинтересовани страни и да подобри възможностите за сътрудничество и насърчава инвестициите в устойчиви сини иновации.

Регионалното морско брокерско събитие ще събере на едно място академични среди, бизнеса, инвеститори, национални и международни морски заинтересовани страни и лица, създаващи политики и решения.

Основната цел на Burgas Blue Summit е да ускори научните изследвания, иновациите и предприемачеството в Черноморския регион за съвместно разработване на пътища за интелигентна специализация, сини иновации и ускоряване на растежа за устойчива синя икономика в Черноморския басейн.

Burgas Blue Summit and Innovation Expo е първото от трите планирани събития, които ще се организират в Одеса, Батуми, Бургас, част от които са и местните конференции за син растеж и интелигентна специализация. Той има за цел да осигури място за срещи на бизнеса, академичните среди, стартиращите фирми, индустрията и инвеститорите за насърчаване на сътрудничеството и ускоряването на идеи за бъдещи устойчиви и иновативни услуги на синята икономика, в различните подходящи сини икономически дейности за Черно море за свързване и обмен експертиза по ключови междусекторни въпроси в установени и нововъзникващи сектори на синята икономика в Черно море.

Тридневната среща на върха включва също щандове на изложители, специални семинари за практикуващи, сесии за намиране на партньори и посещения на място.

Общата морска програма (Common Maritime Agenda for the Black Sea /CMA/) за Черно море е инициатива за морски басейн за подобряване на регионалното сътрудничество за постигане на устойчива синя икономика в Черно море. Той е разработен в по-широката рамка на Черноморската синергия.

CMA за Черно море признава необходимостта от координиран подход за справяне с общите морски предизвикателства и предизвикателствата на синята икономика. Това е първата инициатива от този вид в региона, резултат от процес отдолу нагоре, иницииран от участващите държави и подкрепен от Европейската комисия.

CMA за Черно море е уникална рамка за сътрудничество за синята икономика, укрепваща регионалния диалог между участващите страни и заинтересованите страни за съвместно справяне с предизвикателствата и възможностите на секторите на синята икономика в района, като гарантира екологична устойчивост, като същевременно насърчава растежа и насърчава проекти за синя икономика. CMA се допълва от своя научен стълб, Програмата за стратегически изследвания и иновации за Черно море (SRIA), която предоставя ценни данни за вземане на научно обосновани решения.

Със CMA регионът на Черно море се присъединява към останалите инициативи на ЕС за морските басейни в създаването на инициатива за целия басейн за по-устойчив икономически растеж, основан на устойчивото използване на морето и морските сектори.

Очаквайте подробности.