Конференцията за стратегии за интелигентна специализация (S3) 2023 е първото от поредица събития, които Генерална дирекция за регионална и градска политика на Европейската комисия организира за заинтересовани страни от S3 от различни региони в държавите-членки на ЕС. Първата S3 конференция е целодневно онлайн събитие, което ще се излъчва на живо от базирано в Брюксел студио и ще бъде открита от еврокомисаря по кохезията и реформите Елиза Ферейра.

Събитието обединява лектори от Европейската комисия, управляващи органи и правителствени органи, прилагащи стратегии за интелигентна специализация, координатори на безвъзмездни проекти по Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации (I3), експерти от S3 и OECD. Участниците в събитието ще имат възможност да задават въпроси с помощта на интерактивни инструменти.

 

Създаден в рамките на Кохезионната политика на Европейската комисия, подходът за интелигентна специализация помага на регионите да насочат подкрепата си към научни изследвания и иновации към внимателно определени „приоритетни области“, които отразяват силните страни и предимствата на регионите. Това включва по-специално финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Стратегиите за интелигентна специализация подкрепят базираното на знанието регионално развитие и укрепват интеграцията на регионалните икономики в европейските вериги за създаване на стойност. Конференцията S3 е събитието за стартиране на S3 Community of Practice, основният източник на подкрепа на DG REGIO за внедряването на S3. Това е много навременен момент, тъй като прилагането на политиката на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. е все още в ранен етап и акцентът сега ще бъде върху прилагането на практика на стратегии за интелигентна специализация и предоставянето на необходимите инвестиции.

Конференцията S3 ще предложи на участниците възможност да се включат в интерактивни сесии, показващи ролята на S3 за насърчаване на иновациите и стимулиране на местното икономическо развитие в съответствие с приоритетите на ЕС.

За тази цел конференцията S3 ще постави акцент върху:

·         подкрепата, предоставена от новия S3 CoP, като работни групи, експертни групи, целенасочени дейности за поддръжка, както и инструменти за събития и онлай

·         политически дебат относно печелившите възможности за местно икономическо развитие и приоритетите на ЕС от експерти и регионални практици;

·         интересни допълнителни инициативи, които насърчават междурегионалното сътрудничество и инвестициите в иновации, като инструмента I3 и европейските иновационни екосистеми. Освен това текущата работа на ГД „Регионална политика“ с  OECD показва как преките чуждестранни инвестиции могат да подкрепят екосистемите на местните МСП.

Програма на конференцията S3 може да видите тук.

Регистрация за събитието може да направите тук.