Конференцията на високо ниво „Биоикономиката – активиране на Европейския зелен курс в предизвикателни времена“ ще се проведе на 6 и 7 октомври в сградата „Карл Велики“ в Брюксел. Освен това всички сесии ще бъдат предавани на живо, за да могат да се включат повече заинтересовани страни..

На конференцията ще се представят констатациите от Доклада за напредъка на стратегията на ЕС за биоикономиката, приет през юни 2022 г., и ролята на политиката за биоикономика за подобряване на съгласуваността в този контекст. Ще бъдат представени поредица от успешни практики на биоикономиката от научните изследвания и иновациите в ЕС. Ще има и възможност да се обсъди как биоикономиката може да помогне по-доброто управление на определени политики, като се обърне внимание на въпроса как нарастващото търсене на биомаса за енергийни и промишлени нужди може да бъде съчетано с нарастващите цели за климата и биоразнообразието.

В поканата на организаторите се казва още: биоикономиката обхваща всички сектори и свързаните с тях услуги и инвестиции, които произвеждат, използват, преработват, разпространяват или консумират биологични ресурси, включително екосистемни услуги. От храната, която ядем, до мебелите в къщата и дрехите, които носим, биоикономиката, като един от най-големите сектори на Съюза, вече присъства в ежедневието ни. Биоикономиката може да бъде естественият фактор и резултат от трансформацията на Европейския зелен пакт.

За повече информация ТУК.

Регистрация за участие може да направите ТУК.