Агенцията за обществени поръчки публикува поредната обобщена информация за изготвените и изпратени на възложителите становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП и на становищата за извършен контрол върху процедури на договаряне по чл. 233 от ЗОП за периода 22.08. – 02.09.2022 г.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“, в секция „Извършени проверки“ или на следния линк

https://www2.aop.bg/predvaritelen-kontrol/sedmichen-buletin/

Тя се изготвя на база направените проверки от АОП и съдържа данни за проверените възложители, както и синтезирана информация за всяка от прегледаните процедури и направените констатации, с цел да се обърне специално внимание на възложителите за често допусканите пропуски при възлагането.