На 14 февруари (вторник) от 10:00 часа през платформата Webex ще се проведе информационен ден по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В рамките на събитието се предвижда представяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение, както и обсъждане на често срещаните въпроси, получени след обявяването на процедурата.

Желаещите да участват в информационната среща , могат да се присъединят, на: https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m31aa6231fef5e8c8a5d5f8b20ceeddd8

Meeting number (access code): 2733 658 2404

Meeting password: 12345678

Предвид капацитета на платформата (до 200 участника) в срещата могат да участват до 1 представител от институция/ организация. Участниците следва да се регистрират задължително като посочат име, фамилия и институция /организация, която представляват.

Основната цел на процедурата е енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.