Властите на Голям Лион, Франция търсят български общини за партньори в мрежа по програма УРБАКТ. Мрежата ще бъде на тема интегрирано, системно и обединено планиране и управление на общественото здраве

Кратко описание на мрежата е дадено в приложения по-долу PDF файл, а заинтересованите партньори следва да попълнят съвсем краткия въпросник (също по-долу) и/или да се обърнат към:

  • Матю Копер, УРБАКТ – Франция и Люксембург, COPERE@anct.gouv.fr
  • Амели Сметхърст (Amelie Smethurst), Метрополия Голям Лион, asmethurst@grandlyon.com

Обърнете внимание, че сроковете са кратки.

Дрю

Община Дрю, Северна Франция търси партньори за включване в мрежа „Учене и стаж за постоянна заетост“. Целта на мрежата е планиране на мерки за насърчаване на заетостта сред младите хора, жените и хората със специални потребности. Планирането на тези мерки ще следва френската национална политика „Град на заетостта“.

Заинтересованите партньори следва да се обърнат за повече информация към Николас Алонсо (Nicolas Alonso): nicolas-alonso@eure-et-loir.gouv.fr

Приложени файлове: