Фондът на фондовете организира уебинар на тема представяне на възможност за финансиране за предприятия в сектора на рибовъдството, аквакултурите и преработката на риба и рибни продукти, посредством финансов инструмент „Индивидуална гаранция по ПМДР 2014-2020“, финансиран със средства по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

Гаранционният инструмент цели да облекчи затрудненията на потенциалните кредитополучатели, изпълняващи допустими проекти, в съответствие с изисквания по ПМДР, при достъп до финансиране, поради невъзможността да предоставят достатъчно обезпечения и същевременно да адресира повишения риск, с който финансиращите институции оценяват тях и проектите им.

            Събитието има за цел да представи основните параметри на продукта, както и подробности относно кой, как и по какъв начин и условия може да се възползва от него. Уебинарът ще се проведе на 19.07.2022г. (вторник) от 11.00 ч., а всички заинтересовани страни, които желаят да вземат участие, могат да го направят на:

 

https://us02web.zoom.us/j/82519489898?pwd=UGR2NHRuL2J6VkR2dVJyaVh4UXZzUT09 /посредством набиране на: +35924925688 /Meeting ID:82519489898# /Passcode: 714916#.

             

Повече информация по отношение Гаранционния инструмент: https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/21.

За въпроси относно уебинара: електронен адрес office@fmfib.bg.