Секторът на синята икономика има потенциал, който се оценява да достигне 3 трилиона долара приходи и 200 милиона работни места в световен мащаб до 2030 г. Чрез поредица от четири силно структурирани обучения тази програма за изграждане на капацитет ще ви помогне в пътуването ви на ангажиране с различни сектори на синята икономика, от откриването на нови устойчиви технологии с висок пазарен потенциал до разработването на вашите инвестиционни стратегии и стартирането на вашите специални фондове за синя икономика.

Четири обучения, посветени на инвеститори

Сесия №1: Откриване на инвестиционни възможности в синята икономика

·         Запознайте се с нововъзникващи и устойчиви технологии с висок пазарен потенциал в редица сектори на синята икономика;

·         Получете по-добър преглед на основните участници в екосистемата за финансиране на синята икономика и ролята на InvestEU във финансирането на бъдещето на сектора.

Сесия #2: Инвестиционни стратегии за синята икономика

·         Получете представа за някои от ключовите съображения за създаване на специални сини фондове, допълнени с казуси от експерти от индустрията;

·         Приключвате обучението с по-добро усещане за инвестиционни инструменти и подходи за намаляване на риска, които могат да имат смисъл за вашите инвестиции в синя икономика

Сесия #3: Майсторски клас по въздействие върху инвестирането

·         Запознайте се по-добре с някои от основните инструменти и рамки, свързани с въздействащото инвестиране в синята икономика;

·         Уверете се, че вашият фонд разполага със стабилен подход за отчитане на въздействието и наблюдение.

Сесия #4: Създаване на прототипи и позициониране за фондове за синя икономика

·         Получавайте съвет относно готовността и специализацията на вашите фондове за синя икономика;

·         Запознайте се по-добре с инвестиционната инициатива InvestEU Blue Economy и получете съвет как да подсилите своите предложения.

Заявленията за изграждане на капацитет за инвеститори ще бъдат отворени скоро чрез платформата на Общността. Регистрирайте се сега или се свържете на имейл: lu_blueinvest@pwc.com, ако искате да научите повече.

            Предварителна програма за първата сесия за изграждане на капацитет, която ще се състои на 9 ноември 2022 г. може да видите ТУК, а също така и да направите регистрация.