Областният информационен център – Русе (ОИЦ-Русе) участва в дискусионна среща между местни заинтересовани страни и ръководителя на звено „Иновации, знание и инвестиции“ на ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия Андрея Стратинеску. Организатори на събитието са Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО) и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

В университетския Канев център г-жа Стратинеску запозна участниците с новия инструмент на Европейската комисия „Мисии“, като специално се фокусира върху Мисия „Океани, морета и води“. Мисиите са нов начин да се намерят конкретни и ефективни решения за някои от най-големите предизвикателства, свързани с опазване на водните пространства и ресурси,  като за целта изследователи, институции, местни и регионални власти, бизнес и неправителствен сектор обединят усилията си. Мисия „Океани, морета, води“ има 3 основни цели: запазване и възстановяване на морските и речни екосистеми; предотвратяване на замърсяването; устойчивост на синята икономика и преминаването й към кръгова, обясни Стратинеску. Както стана ясно, Мисия „Океани, морета, води“ създава т.н. Lighthouses (фарове), включително за Дунавския басейн. „Фаровете“ са хъбове и платформи, подпомагащи разработването и внедряването на трансформиращи иновативни решения във всички форми – технологични, социални, бизнес, управленски, осигуряващи бърз напредък към постигането на целите на мисията и имат важно въздействие върху обществото в речните и морските басейни чрез наука и технологии.

Специален фокус на срещата беше Дунавският басейн, неговите проблеми и нужди, идентифицирани в България, които ще допринесат за т.н. Danube Lighthouse (фар). Представители на Русенския университет, на различни институции, свързани с опазването на реката и корабоплаването, споделиха свои конкретни идеи за проекти, които биха искали да реализират. А ръководителят на звено „Иновации, знание и инвестиции“ обясни какви са възможностите за тяхното развитие и финансиране, обръщайки внимание на Хартата на Мисията, която позволява на публичните и частни организации от ЕС да се включат в мрежи, да споделят знания, опит и да подготвят проекти.

В дискусията по проблемите на река Дунав и дунавския регион се включи и румънският учен Делия Димитриу, която работи във Великобритания. Тя подчерта, че България и Румъния трябва да се възползват от шанса, който Мисията дава да се чуе гласът им и да осъществят важни съвместни проекти, свързани с иновативни практики и зелени технологии, защото това са инвестиции за просперитета на региона.