мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020-S2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да видите ТУК.