В периода 28 - 29 септември в гр. Варна и 2 - 3 октомври в гр. Русе 2023 г., Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието и храните – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (УО на ПМДР) организират обучения на тема: „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие" (СВОМР).

Обучението в периода 28 - 29 септември 2023 г. ще се проведе в конферентната зала „Перла“ на хотел AQUA, гр. Варна. Второто, на 2 - 3 октомври 2023 г. ще се състои в Конферентна зала, хотел „Бистра и Галина”, гр. Русе.

Обученията в няколко панелни сесии ще представят обхватът на подготвителните действия за разработване и бъдещото изпълнение на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие; критериите и методологията за оценка на проектни предложения и изграждане на капацитет на заинтересованите страни по приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

Събитията предвиждат и Networking коктейл, на който ще има дегустация на риба от Черно море и р. Дунав, както и рибни продукти от местни производители, като част от продължаващата кампания на Националната Рибарска Мрежа (НРМ) „Аз подкрепям местните рибари“.

 

Двете обучения са насочени към представителите на местната и държавната власти, Местни инициативни рибарски групи, нестопански организации, сектор „Рибарство и аквакултура“ и други заинтересовани страни с оглед покриване на повече територии за изпълнение на СВОМР за новия програмен период по Черноморието, вътрешността на страната и дунавския регион, където има обвързаност на територията със сектор „Рибарство“ или „Аквакултура”.

 

 

Участниците в събитията на Националната Рибарска Мрежа ще имат възможност да дискутират, обсъждат и обменят мнения по между си, с експерти и с УО на ПМДР за успешно създаване на СВОМР и бъдеща реализация.

 

Детайлната програма за обученията е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа:

http://nrmbg.com/index.php?route=product/product&path=94_100&product_id=715

Участието в тях безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на адрес:

За град Варна - https://forms.gle/BNYSM4xM5TEVstfd9

За град Русе - https://forms.gle/VtXMd5F5VXt2QvCz5

Събитията се реализират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на Министерство на земеделиетои храните.