Океанът осигурява храна, вода и въздух. Здравето му пряко влияе върху нашето здраве. Докато новите изследвания показват положителни ефекти от взаимодействието с крайбрежната природа, новите потенциални заплахи предизвикват нарастваща загриженост - например замърсяване на морската среда, причинено от промишлена експлоатация на нейните ресурси, или от фармацевтични остатъци в отпадъчните води, водещи до еволюцията на устойчиви на антибиотици микроби в крайбрежните зони. В този епизод на Ocean се представят изследователи от финансирани от ЕС проекти в Каталуния и Корнуол, за да научим повече за връзката между човешкото здраве и здравето на моретата — и да разберем какво трябва да направим, за да запазим и двете.

В Испания каталонски изследователи изучават положителните ефекти от морските дейности върху онкологичните пациенти и работят с лекари, за да разработят „синя рецепта“ като част от терапията. Те също така създадават първата „катедра „Океани и човешко здраве“ в Европа и работят върху здравето и безопасността на базираните в морето възобновяеми енергийни източници (подкрепен от ЕС проект BIOPAIS). А Европейският център за околна среда и човешко здраве в Корнуол работи със сърфисти и други крайбрежни общности в рамките на проекта BLUEADAPT, изучавайки връзката между болестите и резистентността към антибиотици и замърсяването на морето.

OCEAN е списание Euronews в сътрудничество с Генерална дирекция по морско дело и рибарство (MARE). Той включва месечни 8-минутни видеоклипове, в които откриваме очарователни проекти и разработки, свързани с океана и крайбрежните общности.

Излъчван от 2019 г., OCEAN включва епизоди за защитени морски зони, дребномащабен риболов, океанска енергия, аквакултури, ННН риболов, устойчив риболов и много други.

Вижте ги на сайта на Euronews!