От 5 до 7 октомври Европейската комисия, френското правителство и Глобалната коалиция за морски водорасли ще бъдат домакини на първата по рода си Среща на върха на ЕС за повишаване на осведомеността за водораслите в Париж, с подкрепата на Океанографския институт, Фондация на принц Албер I от Монако.

Срещата на върха ще постави началото на процес на повишаване на осведомеността сред администрациите на държавите-членки на ЕС и обществеността за различните ползи, които отглеждането на водорасли може да донесе на националните и регионалните икономики, на хората и на регенерирането на нашия океан.

Целите са:

·         повишаване на обществената осведоменост за водораслите и продуктите на основата на водорасли;

·         повишаване на търсенето;

·         да се стимулира развитието на сектора на водораслите в ЕС.

От 5 до 6 октомври Maison de l’Océan в Париж, Океанографски институт, ще бъде дом на общността на водораслите. Представителите на публичния сектор в ЕС ще бъдат вдъхновени от предприемачи, занимаващи се с водорасли, МСП, стартиращи фирми, изследователи и академици. Двата дни ще предложат панелни разговори на високо ниво, групови дискусии с участие и изложбена площ, показваща иновативни проекти.

На 7 октомври това великолепно място ще отвори врати за публиката за един потапящ ден в света на водораслите. Известни личности ще ръководят това пътешествие на открития с вдъхновяващи речи и дегустация на апетитни рецепти, базирани на водорасли.

Заден план

ЕС е един от най-големите вносители на продукти от морски водорасли и микроводорасли в световен мащаб и се очаква търсенето да достигне 9 милиарда евро през 2030 г.

Водораслите могат да се използват в голямо разнообразие от пазари, като храни, козметика, храна за животни и риби, фармацевтични продукти, биоопаковки или биогорива.

Отглеждането на макроводорасли може да помогне за регенерирането на океаните и моретата чрез премахване на хранителни вещества, които причиняват еутрофикация.

Основните пречки, възпрепятстващи развитието на сектора на водораслите в Европа, включват:

·         липсата на осведоменост за ползите и възможностите, които водораслите могат да донесат на националните икономики;

·         ограниченото приемане на продукти от водорасли сред потребителите.

На 15 ноември 2022 г. Комисията прие Инициативата на ЕС за водораслите, за да оползотвори напълно потенциала им и да подкрепи развитието на сектора на в ЕС.

През февруари 2022 г. Комисията създаде Европейския форум на заинтересованите страни в областта на водораслите (EU4Algae Forum): уникално пространство за сътрудничество между европейските заинтересовани страни в областта на водораслите и единен информационен център за покани за финансиране на инициативи, свързани с водорасли, проекти, информация, свързана с бизнеса, проучване и най-добри практики. В момента форумът събира повече от 800 заинтересовани страни в и извън ЕС.

Повече информация