FAMENET организира техническа и неформална дискусия относно иновациите в устойчивите риболовни съоръжения, която ще се проведе в сряда, 7 декември 2022 г. от 9.30 – 11.00 CET (с възможност за 30 минути удължаване).

Събитието, което е насочено към Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и национални рибарски мрежи ще се проведе чрез платформата Zoom и ще бъде на английски език с осигурен превод на до три други езика (въз основа на нуждите, изразени в регистрациите).

            Регистрация може да се направи до петък, 18 ноември на линка за регистрация.

            В поканата FAMENET се обръща към МИРГ, ако са подкрепяли проекти, свързани с устойчиви риболовни съоръжения в миналото да ги уведомят като попълнят формуляра за събиране на проекти тук.

 

Предистория и обхват

Риболовните съоръжения са централна тема в дискурса за устойчивия риболов, както по отношение на въздействието им върху рибните запаси и природната среда, така и по отношение на материалите, използвани за производството им.

Задълженията по Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) за елиминиране на изхвърлянето на улов, критичното състояние на определени рибни запаси и нарастващият проблем с морските отпадъци (включително уреди за риболов на призраци) правят разработването и внедряването на по-устойчиви риболовни уреди приоритет в много области. Темата е сред най-желаните теми от МИРГ за допълнителен обмен на неотдавнашния семинар на CLLD относно синята икономика в Португалия (19-20 октомври).

Семинарът има за цел да предостави широк преглед на тази сложна тема чрез разглеждане на три главни подтеми чрез три отделни проекта:

 

1.      Биоразградимост на риболовните съоръжения - Компостируеми и биоразградими хрилни мрежи

Морският парк на естуарите на Пикардско и Опалово море се намира в северната част на Франция близо до Булон сюр Мер. Фокусът на техния проект, TEFIBIO, е бил да проектират и тестват риболовна мрежа от материали с био произход, възстановими чрез рециклиране или компостиране и биоразградими без разпространение на устойчиви микропластмаси. Проектът TEFIBIO предлага мрежа, която може да се използва за период, подобен на използваните днес мрежи, но която може да се разложи по-бързо в морската среда, като се асимилира естествено по време на процеса на биоразграждане, без постоянно въздействие върху околната среда.

 

2.      Селективност на риболовните уреди - Зареждане на миди със светлини: нов метод с ниско въздействие за улов на миди

Диво уловените миди традиционно се ловят с помощта на драги и тралове или ръчно добивани от водолази. От една страна, взаимодействието между драги и морското дъно, водещо до увреждане на чувствителните морски местообитания, е широко документирано. От друга страна, ръчно събираните миди, въпреки че имат минимално въздействие върху морското дъно, водят до малък брой разтоварвания поради физически ограничения като дълбочина на водата, време за гмуркане, метеорологични условия и земно покритие. Fishtek Marine са документирали за първи път, че мидите могат да бъдат привлечени в статични риболовни съоръжения с помощта на LED светлини.

 

3.      Процеси на участие в разработването на риболовни съоръжения - Опит в иновациите чрез групите за знания на Fisher в Холандия

Работейки с Wageningen Economic Research и Wageningen Marine Research, 11 „Fisher Knowledge Groups“ (FKG) работеха между 2008 г. и 2016 г. и имаха за цел: 1) Намаляване на разходите, 2) Увеличаване на приходите и 3) Намаляване на въздействието върху околната среда. FKG се основават на признанието, че рибарите имат опит и знания относно рибните запаси, риболовните техники, качеството на рибата и морската среда, които не са използвани и трябва да бъдат мобилизирани. Основен „научен урок“ от този подход беше, че чрез създаването на структуриран процес на сътрудничество бяха подобрени икономическите и екологичните критерии.