На 31-ви август от 10. 30 часа Управляващият орган и Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния – България 2021 – 2027 организират онлайн сесия за въпроси и отговори по поканите за набиране на проекти по Приоритет 2 „Зелен регион“- https://interregviarobg.eu/en/last-days-to-fine-tune-your-application .

Регистрацията за събитието е до 29-ти август на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw8xDwEsvwuM4g0HTk4s8hc9ayyq9fGzMBUWze4X3uXQi_-g/viewform

По Приоритет 2 на Програмата за по-зелен регион до 11 септември се набират инфраструктурни и неинфраструктурни проекти, за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, както и за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.