FAMENET организира трета среща на представителите на управляващи органи и националните рибарски мрежи, занимаващи се с подхода ВОМР в рамките на EMFF/EMFAF. Срещата, която ще се осъществи онлайн на 21 март 2022 г. от 9.30 до 13.00 (CET) ще обхване следните теми:

              ·         Дефиниране и активиране на иновациите в контекста на EMFAF CLLD;  

              ·         Национални рибарски мрежи и тяхната поддържаща роля за УО и МИРГ;

              ·         Мониторинг и оценка на CLLD, индикатори и добавена стойност.

Регистрацията за участие се извършва до 27 януари (петък) 2023 г. като се попълни формата за регистрация. До провеждане на събитието се предвиждат онлайн тристранни дискусии между отделните държави-членки, FAMENET и DG MARE.

      При проявен интерес по поставените теми Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа остава на разположение за въпроси, коментари и др. п.