На 20 септември (9.00 – 15.00 ч. централноевропейско време)  ще се проведе официалното онлайн събитие за стартиране на FAMENET (Мрежа за наблюдение, оценка и местна подкрепа на риболова и аквакултурите).

Стартирала тази година, FAMENET подкрепя заинтересованите страни в изпълнението на Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF).

Това интерактивно стартиращо събитие ще помогне заинтересованите страни да научат повече за FAMENET и как той подпомага именно изпълнението на ЕФМДР и ЕФМФА.

Според организаторите, посредством поредица от пленарни заседания, влизания и сесии по заявка, това събитие е уникална възможност да се съберат на едно място заинтересованите страни и да обмислят съвместно прилагането на ЕФМДР и ЕФМФА, както и поддържащата роля, която FAMENET има и ще продължи да играе в бъдеще. Ще бъдат предоставени и възможности за намиране на партньори, развитие на мрежи и обсъждане на сътрудничество.

Допълнителни подробности относно платформата на събитието, дневния ред и регистрацията се очакват да бъдат публикувани на по-късен етап.