Днес, 19 септември 2022 г. от 17:30 часа на площада пред кметство Свети Влас ще се проведе „Празник на рибата Свети Влас 2022“.

Събитието се провежда по Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ , финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Целта на Фестивала е популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия, както и:

·         Популяризиране на рибата и рибните ресурси като храна и начин на препитание;

·         Популяризиране на региона като туристическа дестинация, по-добър живот в общността на рибарския район;

·         Популяризиране на рибарска територия-Свети Влас като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и черноморско селище с рибарски колорит;

·         Привличане на любители на рибарството, нови посетители и туристи към рибарската територия.

Бенефициент по проекта е СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

            Програмата предвижда:

-          Изложба „Живот сред рибарските мрежи“,

-          Детска Рибарска работилница,

-          Приготвяне на традиционна рибена чорба от местен готвач,

-          Фолклорна програма