Днес, 14 септември от 17:30 часа на площад „Свобода" в град Обзор се открива  Черноморския фестивал – Обзор 2022.

Събитието се провежда по Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия", финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Целта на Фестивала е популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър-Месемврия, както и:

-          Популяризиране на рибата и рибните ресурси като храна и начин на препитание;

-          Популяризиране на региона като туристическа дестинация, по-добър живот в общността на рибарския район;

        - Популяризиране на рибарска територия – Обзор като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и черноморско селище с рибарски колорит;

              -  Привличане на любители на рибарството, нови посетители и туристи към рибарската територия.

 

Бенефициент по проекта е СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

             - Изложба "Живот сред рибарските мрежи",

             -  Детска Рибарска работилница,

             -  Приготвяне на традиционна рибена чорба от местен готвач,

             -  Фолклорна програма