На 13 март 2023 г. Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. организират хибридни обучения с теми: „Представяне на отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна“ и „Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия”

Първото събитие, което ще се проведе от 10:00 до 13:00 часа на 13 февруари 2023 г. (понеделник) в конферентна зала „Ария”, Астория Гранд Хотел (бившия хотел Родина), град София ще представи процедурите чрез подбор на проекти по ПМДР 2014 – 2020 г.:

·           BG14MFOP001-5.021 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;

·            BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;

·           BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“.

Участниците в обучението ще имат възможност да зададат своите въпроси и да дискутират конкретни условия по обявените процедури.

Второто събитие, което ще се проведе от 14:00 до 17:00 часа на 13 февруари 2023 г. (понеделник) в конферентна зала „Ария”, Астория Гранд Хотел, град София ще бъдат представени критериите за подбор на подготвителната мярка „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ от ПМДРА 2021 – 2027 г.

Участниците в обучението също ще имат възможност да зададат своите въпроси и да дискутират конкретните условия.

Събитията са напълно безплатни, но се изисква предварителна онлайн регистрация в срок до 09.03.2023 г. на следния линк:

https://forms.gle/ao8581xZdmNZv9UY8

Детайлната програма за двете обучения можете да разгледате ТУК

 

Събитията се организират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство в България, в изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на Министерство на земеделието.