Семинарът, организиран от DG MARE на тема: „Стратегии за интелигентна специализация за устойчива синя икономика. Междурегионалното измерение“, състоящ се в рамките на изданието 2022 на Европейската седмица на регионите и градовете ще се проведе онлайн в сряда, 12 октомври, от 16:30 до 18:00 ч. (брюкселско време).

Може да разгледате програмата и лекторите на следния линк, където можете и да се регистрирате:

 https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNjI0