EU4Algae организира онлайн събитие на 12 декември т. г. Целта е преди началото на AlgaEurope 2022 да се съберат виртуално представители на ЕС, членове на EU4Algae, членове на консорциума и други заинтересовани страни от сектора на водораслите. Основният фокус на това събитие е именно да обсъди и подчертае съществуващото и предстоящото законодателство и разпоредби относно сектора на водораслите в Европа. Освен това ще има няколко презентации и място за дискусии и въпроси и отговори по различните теми на платформата EU4Algae. Пълният дневен ред (подлежи на промяна) можете да намерите по-долу:

 

14:00–14:30 Откриване: DG Mare, CINEA, EABA (AlgaEurope 2022), EU4Algae

14:30–15:30 Законодателство и регулация – презентация

15:30–16:00 Законодателство и регулация – дискусии

16:00–16:15 Почивка

16:15–16:30 Преглед на EU4Algae относно колекцията от подходящи проекти на ЕС за водорасли

16:30–16:45 CINEA-EMFF проекти за водорасли, Резултати от семинара

16:45–17:00 Заключителни бележки

 

Обвързвайки се с регулациите и законодателството на ЕС, Европейската комисия стартира Инициативата на ЕС за водораслите, важен крайъгълен камък за признаването на водораслите като устойчив, мащабируем ресурс. Инициативата има за цел да насърчи 23 действия за създаване на възможности за индустрията, за да й помогне да се превърне в здрав, устойчив и регенеративен сектор, способен да отговори на нарастващото търсене в ЕС.

Като следващи стъпки Комисията ще координира прилагането на 23-те действия на практика с държавите-членки, индустрията (напр. чрез форума EU4Algae) и други съответни заинтересовани страни. Хората и организациите, работещи в сектора на водораслите, ще бъдат ключови партньори за изпълнение на предложените действия.

 

Регистрацията е отворени до 9 декември 2022 г. и може да се направи ТУК.