Общата морска програма за Черно море, под координацията на Румъния, кани на 10 май 2023 г. от 09:00 ч. заинтересованите страни от Черно море за регионалното събитие „Изграждане на синя икономика на Черно море: възможности за партньорство и финансиране“, насочено към:

 - Повишаване на осведомеността относно възможностите за финансиране, налични за заинтересованите страни в Черно море за изпълнение на Общата морска програма (ОМП) за Черно море;

- Насърчаване на успешни партньорства за достъп до средства по Общата морска програма за Черно море;

- Картографиране на проектни идеи за изпълнение на Общата морска програма за Черно море.

По време на сесиите ще бъдат представени възможности за финансиране в подкрепа на прилагането на ОМП и съвети и похвати за успешни проектни предложения.

Събитието ще се проведе онлайн, като регистрацията и програмата ще бъдат публикувани скоро.